Nazorg kan belangrijk zijn

Als de uitvaart voorbij is, hoe dan verder

In een nagesprek gesprek geef ik u ruimte om na te praten over de uitvaart en wat het afscheid met u gedaan heeft. Ook persoonlijke zaken over hoe u zich voelt en hoe het nu verder moet kunt u met mij bespreken.
Uit ervaring weet ik dat veel mensen na de uitvaart nog vragen hebben. Ook dan kunt u er op rekenen dat ik voor u klaar zal staan.
Mijn dienstverlening beperkt zich niet tot de dag van de begrafenis of crematie, vragen over bijvoorbeeld het versturen van dankbetuigingen of de asbestemming. Het uitzoeken van een steen op een graf kan aan de orde komen, maar ook voor een persoonlijk woord kom ik vrijblijvend bij u langs.
Voor praktische zaken krijgt u het boekje ‘Zorgen erna’ overhandigd. Daarin kunt u lezen wat u bijvoorbeeld moet doen met een bank- of girorekening of waaraan u moet denken als er sprake is van een koopwoning. Ook vindt u hier adressen van instanties die relevant voor u kunnen zijn.